Coaching & training

Voor extra ondersteuning kan HeppieNezz ook coaching en trainingen aanbieden.

Coaching zal vooral plaatsvinden op meer individuele basis en gericht zijn op het verbeteren van de eigen al aanwezige kennis en vaardigheden en het eigen handelen. Lees hierover meer bij individuele coaching.

Daarnaast is het ook mogelijk om coaching in te zetten voor bijvoorbeeld de implementatie van nieuw beleid of van nieuwe werkwijzen. Wij kunnen dan op de groep meekijken hoe hiermee wordt omgegaan en hier de gewenste sturing aan geven.

Soms zijn er specifiekere thema’s, problematieken of andere zaken waarvoor het belangrijk is dat een, meerdere medewerkers of zelf een heel team een training of workshop krijgt. Trainingen en workshops zijn vooral gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden of kennis en binnen 1 onderwerp. Lees hierover meer bij teamtrainingen.

Voor meer informatie of een adviesgesprek neem contact met ons op.