Teamtrainingen

Binnen een organisatie of team kan er vraag zijn om dieper op een bepaald thema of onderwerp met elkaar in te gaan. Dit kan zijn omdat er zich bepaalde situaties hebben voorgedaan binnen het team onderling, met ouders of met kinderen. Verdieping in een onderwerp kan dan belangrijk zijn om allemaal op dezelfde manier te kunnen handelen, van elkaar te weten hoe je erin staat of om een moeilijk onderwerp bespreekbaar te maken. Een teamtraining kan voor een klein team, van bijvoorbeeld een groep, of voor een team van de hele locatie plaatsvinden, afhankelijk van de wensen en het onderwerp. Enkele voorbeelden van onderwerpen zijn: efficiënte communicatie, kernkwaliteiten, complementaire samenwerking, pedagogische onderwerpen en oudercontacten. Uiteraard zijn andere onderwerpen ook bespreekbaar.

HeppieNezz kan ook worden ingeschakeld om uw pedagogisch beleidsplan om te zetten naar een pedagogisch werkplan. Hiervoor maken wij gebruik van creatieve werkvormen om samen met de medewerkers vorm te geven aan het werkplan. De ervaring leert dat medewerkers die betrokken zijn in dit proces het ook daadwerkelijk kunnen uitdragen en dat is erg belangrijk.

Trainingen en workshops zijn vooral gericht op het aanleren van nieuwe vaardigheden of kennis en binnen 1 onderwerp. Zo kunnen deze goed worden ingezet bij belangrijke veranderingen in wetgeving en de CAO.

Voor meer informatie of een adviesgesprek neem contact met ons op.