Beleid

In de wereld van de kinderopvang zijn een groot aantal eisen vastgelegd waar elke organisatie aan moet voldoen. Dit geldt voor de punten die genoemd staan in de Wet Kinderopvang en de IKK, alle wettelijke eisen die gesteld worden aan een locatie en aan het personeel. Het is zelfs zo dat je als beginnende organisatie niet mag starten als deze zaken niet in orde zijn.

Om deze zaken goed duidelijk te hebben binnen de organisatie is het belangrijk om dit vast te leggen en te onderbouwen in beleidstukken (wat doen we), protocollen (hoe doen we dat) en werkinstructies (praktische vertaling naar de werkvloer). Denk hierbij aan het pedagogisch beleidsplan van de organisatie, het pedagogisch werkplan van de locatie, het veiligheids- en gezondheidsbeleid (beiden inclusief de risico-inventarisatie), de klachtenregeling, het reglement oudercommissie.

Uiteraard heeft u als ondernemer een duidelijke visie over de organisatie en de werkwijze. Deze zullen we dan ook als uitgangspunt aanhouden bij het opstellen van de stukken.

Deze stukken worden tevens bij de jaarlijkse inspectie door de Toezichthouder Kinderopvang (GGD) beoordeeld. Het is dus belangrijk om ze regelmatig te evalueren, te bespreken en up-to-date te houden.

HeppieNezz kan u hierbij ondersteunen op de volgende manieren:

Heppie Beleid
Volledig opstellen van de beleidsstukken

Heppie Advies
Adviseren over reeds geschreven beleidsstukken

Heppie Implementatie
Implementatie van het beleid

Heppie Membership
Lidmaatschap voor jaarlijkse evaluatie, inclusief jaarplanning

 

Voor meer informatie of een adviesgesprek neem contact met ons op.