Heppie Implementatie

HeppieNezz kan u helpen met de implementatie van nieuwe beleidstukken of een nieuwe werkwijze binnen de organisatie, vastgesteld op eigen initiatief of door verplichte veranderingen in de wet- & regelgeving. Afhankelijk van uw wensen en het soort beleidsstuk, komen wij op locatie om te observeren, besprekingen te hebben met samengestelde werkgroepjes, overleggen te hebben met u of een teamvergadering bij te wonen. Indien u een ander idee heeft dan is dit uiteraard bespreekbaar.

We zullen beginnen met een kennismakingsgesprek waarbij we uw wensen en verwachtingen bespreken en de mogelijkheden van HeppieNezz. Daarbij wordt de tijdsplanning niet vergeten. Naar aanleiding hiervan zullen wij een voorstel opmaken van de gewenste werkzaamheden, de tijdsplanning en de kosten. Nadat wij de ondertekende offerte retour hebben ontvangen, zullen wij beginnen met het inplannen van de afgesproken werkzaamheden en de bespreek- en evaluatiemomenten met u vastleggen.

Voor meer informatie of een adviesgesprek neem contact met ons op.