Kwaliteitsmetingen

De NCKO Kwaliteitsmonitor is een instrument waarmee kinderopvang organisaties zelf hun pedagogische kwaliteit in kaart kunnen brengen.

Door het invullen van de Kwaliteitsmonitor wordt het duidelijk wat de sterke kanten zijn van de organisatie en ook waar de verbeterpunten liggen op pedagogisch gebied. Het is een relatief gemakkelijke manier voor organisaties om de pedagogische kwaliteit in kaart te brengen en te monitoren. Dit vindt plaats op de volgende 3 gebieden:

  1. Interactieve vaardigheden van de pedagogisch medewerkers
  2. Kwaliteit van de leefomgeving
  3. Structurele kenmerken

HeppieNezz kan bij u op locatie deze kwaliteitsmeting voor u komen uitvoeren. U ontvangt dan de ingevulde scorelijsten en een uitgebreid verslag van de bevindingen. Uiteraard ontvangt u hierover een uitgebreide toelichting. Indien gewenst, kan dit ook middels een teambijeenkomst.

Voor meer informatie of een adviesgesprek neem contact met ons op.